Zaproszenie

strona główna
„Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”

Szanowni Państwo,

Program Ramowy Horyzont 2020 to największy program badań i innowacji Unii Europejskiej. Jego celem jest wzmocnienie doskonałości naukowej i podniesienie konkurencyjności gospodarczej Unii.

Program wystartował w 2014 roku i od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Konferencję „Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”. Konferencja odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 r. w Warszawie w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju.

Głównym celem Konferencji, która adresowana jest do przedstawicieli uczelni, instytucji naukowych, administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, jest podsumowanie uczestnictwa Polski w Horyzoncie 2020. Ponad dwa lata trwania programu to także odpowiedni moment na debatę, w jaki sposób moglibyśmy jeszcze lepiej wykorzystać ogromny potencjał polskiej nauki oraz przemysłu w kolejnych latach trwania programu.

Warto podkreślić, że wydarzenie, które organizujemy w Warszawie, wpisuje się w europejską dyskusję o przyszłości programów ramowych i zbiega się czasowo ze śródokresową oceną programu Horyzont 2020, którą przygotowuje Komisja Europejska.

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy aktywnie uczestniczą w ponad 400 projektach Horyzontu 2020. Aby docenić wysiłki polskich instytucji i wypromować ich sukcesy wręczymy Nagrodę Kryształowej Brukselki, podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki w dniu 2 czerwca br. Jest ona przyznawana od 2001 roku za wybitne osiągnięcia w programach ramowych Unii Europejskiej. Jest to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Pana Jarosława Gowina, Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybierze laureatów spośród polskich uczestników Horyzontu 2020.

Z wyrazami szacunku,

Dr inż. Zygmunt Krasiński

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do PR HORYZONT 2020