Nagroda Kryształowej Brukselki 2016

O nagrodzieNagroda Kryształowej Brukselki przyznawana jest od 2001 roku za sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej. Jest ona cenionym wśród naukowców i przedsiębiorców wyróżnieniem za ich aktywność na arenie międzynarodowej i wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Pomysł nagradzania polskich instytucji,  naukowców i przedsiębiorców narodził się w ostatnim roku realizacji 5. Programu Ramowego (1998 – 2001). Dr Andrzej Siemaszko, ówczesny dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (w latach 1999-2014), zaproponował ustanowienie nagrody dla najlepszych i najbardziej aktywnych polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw, uczestniczących w programach ramowych UE. Idea ta spotkała się z uznaniem środowiska. Swoją oryginalnością zwróciła też uwagę Komisji Europejskiej, ponieważ wcześniej żaden kraj, uczestniczący w programach ramowych, nie wyszedł z inicjatywą nagradzania najlepszych ich uczestników.

W tym roku Kryształowa Brukselka zostanie wręczona po raz siódmy. Kapituła Nagrody wybierze laureatów spośród polskich uczestników Programu Ramowego Horyzont 2020 – największego w historii Unii Europejskiej programu ramowego, który ma wzmocnić doskonałość naukową i podnieść gospodarczą konkurencyjność państw członkowskich.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach, zgodnie z przyjętym regulaminem:

  • nauka – uczelnie i instytuty;
  • biznes – przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • nagroda indywidualna.

Podobnie jak w latach ubiegłych w kategoriach instytucjonalnych (nauka i biznes) podstawą nominacji są opracowane przez KPK dane statystyczne uzyskane z Komisji Europejskiej oraz ankiety pozyskane od 10 najlepszych podmiotów w danej podkategorii, z uwzględnieniem:

  • liczby realizowanych projektów,
  • wartości realizowanych projektów,
  • liczby koordynowanych projektów,
  • stopnia sukcesu.

Nominacje do kategorii indywidualnej są typowane spośród propozycji nadesłanych przez środowisko naukowe.

O nagrodzieKapituła Nagrody Kryształowej Brukselki ma również prawo przyznać nagrodę specjalną. Do tej pory przyznano ją trzykrotnie. W 2004 roku uhonorowano prof. Manfreda Horvata, ówczesnego dyrektora austriackiego BIT (Bureau for International Research and Technology Cooperation) za wspieranie polskich uczestników w 5. i 6. Programie Ramowym UE oraz wkład w tworzenie Krajowego Punktu Kontaktowego. W roku 2006 nagrodę otrzymał Marek Darecki, Prezes WSK PZL Rzeszów S.A. i przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Polskich Platform Technologicznych za pionierskie działania zacieśniające współpracę pomiędzy nauką i przemysłem. Ostatnim laureatem specjalnej Nagrody Kryształowej Brukselki został prof. Jerzy Buzek. W 2010 r. otrzymał ją za zaangażowanie w przygotowanie 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, wkład w rozwój inicjatyw technologicznych i konsekwentną promocję polskiej nauki.

Więcej informacji o Nagrodzie i laureatach z poprzednich edycji na stronie KPK PB UE.