• Jarosław GowinWicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Przewodniczący Kapituły
 • dr Piotr DardzińskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • dr Alicja AdamczakPrezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej
 • prof. Wiesław BanyśPrzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • prof. Tadeusz BurczyńskiDyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
 • prof. Jerzy BuzekPrzewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego
 • Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 • prof. Jerzy DuszyńskiPrezes Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Michał KarońskiPrzewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki
 • Cezary KaźmierczakPrezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
 • prof. Michał KleiberWiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA)
 • dr Marek PrawdaDyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
 • prof. Leszek RafalskiPrzewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • prof. Anna RogutPrzewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • prof. Agnieszka ZalewskaPrzewodnicząca Rady Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w latach 2013 – 2015
 • prof. Maciej ŻyliczPrezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Sekretarz Kapituły:

 • dr inż. Zygmunt KrasińskiDyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego do PR Horyzont 2020