Nominowani w kategorii NAUKA – UCZELNIE

Nominowani i Laureaci Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

 • Uniwersytet WarszawskiLAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Jagielloński

Laureat kategorii NAUKA – UCZELNIE
prof. Maciej Duszczyk – Uniwersytet Warszawski

Nominowani w kategorii NAUKA – INSTYTUTY

Nominowani i Laureaci Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PANLAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
 • Instytut Chemii Fizycznej PAN
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB
 • Instytut Metali Nieżelaznych

Laureat kategorii NAUKA – INSTYTUTY
prof. Krzysztof Kurowski. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Nominowani w kategorii BIZNES – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Nominowani i Laureaci Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

 • Synektik S.A.LAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
 • Airoptic Sp. z o.o.
 • ITTI Sp. z o.o.
 • Vigo System S.A.
 • TMBK Partners Tomasz Kośmider

Laureat kategorii BIZNES – MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA
Dariusz Korecki wiceprezes Synektik S.A.

Nominowani w kategorii BIZNES – PRZEMYSŁ

Nominowani i Laureaci Nagrody Kryształowej Brukselki 2016

 • KGHM Polska Miedź SALAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
 • Astri Polska Sp. z o.o.
 • Mostostal Warszawa SA
 • Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.
 • Orange Polska SA
Nominowani w kategorii NAGRODA INDYWIDUALNA
 • Prof. dr hab. Mikołaj BojańczykLAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
 • Dr Fernando Solano Donado
 • Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk
 • Agnieszka Kowalska
 • Dr inż. Norbert Meyer
 • Prof. dr hab. Grażyna Ptak

Laureat kategorii NAGRODA INDYWIDUALNA
prof. Mikołaj Bojańczyk. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

NAGRODA SPECJALNA
 • Prof. dr hab. Janusz BujnickiLAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
  w uznaniu aktywnego uczestnictwa w grupach eksperckich Komisji Europejskiej, w tym w ramach nowego mechanizmu doradztwa naukowego – Scientific Advice Mechanism, realizacji prestiżowych grantów ERC oraz zasług na polu wsparcia naukowców w przygotowaniu wniosków ERC.
 • Prof. dr hab. Janusz HołystLAUREAT NAGRODY KRYSZTAŁOWEJ BRUKSELKI 2016
  w uznaniu dla szczególnych zasług jako współzałożyciela i Prezesa Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE, na polu koordynacji projektów, a także wprowadzania dobrych praktyk profesjonalnego zarządzania badaniami.

Laureat kategorii NAGRODA SPECJALNA
prof. Janusz Hołyst Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej