Organizatorzy

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) 

przy  Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN od 1999 r. działa  na rzecz programów ramowych UE w Polsce. Od 2014 roku pełni funkcję  KPK do programu Horyzont 2020, Euratom Fission,  inicjatywy  IMI2  oraz  koordynuje polską siec Euraxess, jako  jednostka  wyłoniona  przez   Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  w drodze konkursu. Realizując powierzone zadania koordynuje działalność Sieci KPK skupiającej obok KPK 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych.

Nasza misją jest wsparcie polskich podmiotów w skutecznym aplikowaniu w programach ramowych UE. Działamy na rzecz polskich liderów badań i innowacji: naukowców, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji: http://www.kpk.gov.pl/

 


 

Organizatorzy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

Ministerstwo zajmuje się sprawami studentów, uczelni i naukowców. Ministerstwo prowadzi politykę państwa w obszarze nauki oraz szkolnictwa wyższego. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN.

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/