„Horyzont 2020 – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy – możliwości i wyzwania dla Polski”

3 czerwca 2016 r.

plik do pobrania (pdf)

 

09:30 – 10:00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW / KAWA POWITALNA
10:00 – 10:45
UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

ZYGMUNT KRASIŃSKI, Dyrektor,  Krajowy Punkt Kontaktowy do PR Horyzont 2020

 • JAROSŁAW GOWIN, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • JERZY KWIECIŃSKI, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju
 • PETER DRÖLL, Dyrektor Dyrektoriatu D, Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska
 • JERZY BUZEK, Przewodniczący, Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego
 • JERZY DUSZYŃSKI, Prezes, Polska Akademia Nauk
10:45 – 11:30

Moderator: MAŁGORZATA MISIEWICZ Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji, Komisja Europejska

11:30 – 12:00
PRZERWA KAWOWA
12:00 – 12:45

Moderator: PIOTR SUŁKOWSKI, Uniwersytet Warszawski

 • Prezentacje Laureatów
12:45 – 14:00

Moderator: MICHAŁ KLEIBER, Wiceprezes, Europejska Akademia Nauk i Sztuk (EASA)

14:00 – 15:00
LUNCH
15:00 – 16:00

Moderator panelu: JAROSŁAW HORBAŃCZUK, Dyrektor, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Członek Zarządu Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych (KRAB)

 • AGNIESZKA PIETRZAK, Dyrektor, Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie
 • MIKOŁAJ GURDAŁA, Dyrektor, Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi
 • PAWEŁ PONETA, Kierownik,  Biuro Badań i Rozwoju, Departament Regulacji i Funduszy Zewnętrznych, TAURON Polska Energia S.A.
 • JACEK GAJEWSKI, Kierownik,  Dział Badań i Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 • ADAM SZEWCZYK, Dyrektor, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
16:00 – 16:45

Moderator: KATARZYNA WALCZYK-MATUSZYK, Zastępca Dyrektora,  Krajowy Punkt Kontaktowy do PR Horyzont 2020

 • AGATA JANASZCZYK, Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej
 • CEZARY LEJKOWSKI, Członek zarządu Climate-KIC
 • TOMASZ POPRAWKA, Zastępca Dyrektora ds. działalności programowej,  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • MAŁGORZATA SKIBSKA-ZIELIŃSKA, Biuro Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • JUSTYNA WOŹNIAKOWSKA, Dział Współpracy MiędzynarodowejNarodowe Centrum Nauki
16:45 – 17:00
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 • LESZEK SIRKO,  Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • ZYGMUNT KRASIŃSKI, Dyrektor,  Krajowy Punkt Kontaktowy do PR Horyzont 2020